Spectru Radio

ANCOMConsideratii generale Conform legislatiei in vigoare, spectrul de frecvente radio (spectrul radio) reprezinta acea portiune a spectrului electromagnetic ce cuprinde undele radio ale caror frecvente sunt cuprinse intre 9 kHz si 3000 GHz. Spectrul radio este o resursa naturala limitata si, de aceea, trebuie administrata eficient si rational, cu asigurarea satisfacerii interesului public...Spectrul radio este o resursa naturala limitata si, de aceea, trebuie administrata eficient si rational, cu asigurarea satisfacerii interesului public, social si de aparare a tarii, precum si un maximum de beneficii pentru utilizatorii de spectru, fie ei furnizori de retele si/sau de servicii de comunicatii electronice, operatori privati sau utilizatori finali Conform Regulamentului radiocomunicatiilor al UIT, spectrul de frecvente radio se imparte in noua game de frecvente:
  • VLF - de la 3 kHz la 30 kHz (frecvente foarte joase),
  • LF - de la 30 kHz la 300 kHz (frecvente joase),
  • MF - de la 300 kHz la 3000 kHz (3 MHz) (frecvente medii),
  • HF - de la 3 MHz la 30 MHz (frecvente inalte),
  • VHF - de la 30 MHz la 300 MHz (frecvente foarte inalte),
  • UHF - de la 300 MHz la 3000 MHz (3 GHz), (frecvente ultra inalte)
  • SHF - de la 3 GHz la 30 GHz (frecvente super inalte),
  • EHF – de la 30 GHz la 300 GHz (frecvente extra inalte),
  • de la 300 GHz la 3000 GHz.
Utilizarile spectrului radio se clasifica, dupa particularitatile tehnice si operationale de utilizare a acestuia, in servicii de radiocomunicatii (concept pur tehnic, care nu se confunda cu serviciile de comunicatii electronice, a caror furnizare este reglementata din punct de vedere administrativ la nivelul Uniunii Europene, cu implementare si in legislatia nationala). Definitiile serviciilor de radiocomunicatii s-au elaborat si se actualizeaza de catre Uniunea Internationala de Telecomunicatii (UIT), tinind cont de inovatia si progresul tehnologic pe plan mondial. Cele mai importante si utilizate servicii de radiocomunicatii in Romania sunt: mobil terestru, radiodifuziune sonora si televiziune, fix, mobil maritim si mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, mobil terestru prin satelit, radiolocatie, radionavigatie maritima si aeronautica, auxiliar meteorologic. Spectrul radio este efectiv utilizat prin intermediul statiilor si terminalelor de radiocomunicatii. Acestea pot functiona in regim individual sau sunt organizate in retele de radiocomunicatii. Utilizarea spectrului poate avea drept scop furnizarea de retele publice si/sau de servicii de comunicatii electronice, in cazul operatorilor autorizati conform regimului de autorizare generala, sau poate fi destinata uzului propriu al operatorilor sau al detinatorilor statiilor de radiocomunicatii respective. Administrarea spectrului radio Unul din obiectivele principale ale ANCOM il constituie administrarea intregului spectru radio, pe teritoriul Romaniei, precum si in spatiul aerian si in apele teritoriale ale acesteia. In realizarea acestui obiectiv, ANCOM aplica politica si strategiile de administrare a spectrului radio pe termen lung elaborate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Administrarea spectrului radio se realizeaza in Romania cu respectarea principiilor obiectivitatii, proportionalitatii, transparentei, impartialitatii si, acolo unde este posibil, al neutralitatii tehnologice. Activitatile de baza ale administrarii spectrului radio, realizate de ANCOM in mod nemijlocit sau prin colaborare cu alte institutii sunt: 1) elaborarea si adoptarea legislatiei speciale in domeniul comunicatiilor electronice care utilizeaza spectrul radio (norme, specificatii, standarde si alte reglementari cu caracter tehnic si administrativ in domeniul spectrului radio); de asemenea, ANRCTI participa nemijlocit la elaborarea legislatiei principale in domeniul comunicatiilor electronice (cadrul general de reglementare al comunicatiilor electronice, serviciul universal, etc); 2) planificarea intregului spectrului radio, prin: a) atribuirea benzilor de frecvente radio; in realizarea acestei activitati, ANCOM participa la elaborarea Tabelului National al atribuirii benzilor de frecvente (TNABF), care este adoptat de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI); b) desemnarea benzilor de frecventa pentru diferite aplicatii si sisteme de radiocomunicatii, alocarea de frecvente sau benzi de frecvente pe categorii de utilizatori; c) elaborarea strategiilor de planificare si utilizare a spectrului; ANCOM participa nemijlocit la elaborarea acestor documente de strategie, care sunt ulterior adoptate de catre MCSI; 3) gestionarea in detaliu a spectrului radio cu statut de utilizare neguvernamental, exclusiv sau in partaj, conform TNABF, in vederea utilizarii rationale si eficiente a acestuia, prin: a) ingineria spectrului, care presupune realizarea expertizelor tehnice in vederea folosirii rationale si eficiente a spectrului radio si a elaborarii de strategii si planuri de utilizare a frecventelor radio, precum si analizarea si expertizarea tehnica a utilizarii frecventelor in vederea evitarii aparitiei de interferente prejudiciabile si asigurarii compatibilitatii radioelectrice intre statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate in raport cu noi retele si statii de radiocomunicatii solicitate, pentru a evalua posibilitatea de identificare de noi asignari/alocari de frecvente pentru acestea din urma; b) alocarea si asignarea frecventelor/benzilor de frecvente radio, cu respectarea reglementarilor tehnice si administrative, nationale si internationale, a acordurilor si protocoalelor interne sau a acordurilor internationale la care Romania este parte, referitoare la utilizarea spectrului radio; c) emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radio si a licentelor de emisie, prin care se acorda drepturi de utilizare a spectrului; d) asigurarea evidentei utilizarii spectrului radio prin intretinerea permanenta a bazelor de date specializate: Planul national al alocarilor de frecvente (PNAF) si Registrul national al asignarilor de frecvente (RNAF); e) coordonarea utilizarii frecventelor pe plan national, cu institutiile guvernamentale abilitate sa gestioneze anumite portiuni ale spectrului radio conform legii, precum si pe plan international, cu administratiile de comunicatii ale altor tari, prin aplicarea procedurilor tehnice si administrative cuprinse in acordurile internationale la care Romania este parte. Gestionarea in detaliu a spectrului radio este asigurata de ANCOM pentru „benzile civile” (cu statut de utilizare neguvernamental conform TNABF), in timp ce institutiile guvernamentale din cadrul Sistemului national de aparare asigura gestionarea „benzilor guvernamentale” (cu statut de utilizare guvernamental conform TNABF). Pentru benzile de frecvente cu statut de utilizare partajat guvernamental/ neguvernamental, gestionarea efectiva se asigura de catre ANCOM cu asistenta Comisiei interdepartamentale de radiocomunicatii, organ cu caracter consultativ prezidat de MCSI. 4) monitorizarea utilizarii spectrului radio cu statut de utilizare neguvernamental, prin: a) monitorizarea a priori, care asista activitatea de gestionare a spectrului radio, prin identificarea de frecvente radio neocupate si libere de interferente intr-o zona geografica data, b) monitorizarea a posteriori, care asista activitatea de control al respectarii obligatiilor cuprinse in licentele de utilizare a frecventelor sau in licentele de emisie (si in autorizatiile anexe la licente), de catre titularii acestora. 5) controlul utilizarii spectrului radio cu statut de utilizare neguvernamental, prin: a) supravegherea si controlul respectarii obligatiilor cuprinse in licentele de utilizare a frecventelor sau in licentele de emisie (si in autorizatiile anexe la licente), de catre titularii acestora, b) supravegherea si controlul respectarii prevederilor reglementarilor tehnice si administrative in vigoare in domeniul spectrului radio (al radiocomunicatiilor), c) urmarirea si controlul aplicarii prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare si in acordurile internationale, in domeniul spectrului radio, la care Romania este parte. ANCOM intreprinde si activitati conexe administrarii spectrului radio, care presupun: 1) gestionarea altor resurse cu caracter limitat, conexe activitatii de gestionare a spectrului radio, prin: a) asignarea indicativelor de apel alocate Romaniei de catre UIT, pentru urmatoarele servicii de radiocomunicatii: mobil maritim si mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, pe caile de navigatie interioara, precum si serviciul de amator, b) asignarea codurilor de identificare (identitati alfanumerice) pentru anumite tipuri de statii de radiocomunicatii operind in urmatoarele servicii: mobil maritim si mobil maritim prin satelit, pe caile de navigatie interioara (de exemplu: MMSI, ATIS, etc), 2) examinarea si certificarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii in urmatoarele servicii: mobil maritim si mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, mobil terestru (numai anumite tipuri de retele de radiocomunicatii in acest serviciu). 3) examinarea si certificarea radioamatorilor precum si autorizarea statiilor de radiocomunicatii pe care acestia le detin si/sau le utilizeaza in cadrul serviciului de amator, 4) asigurarea evidentei operative pentru activitatile mentionate la cele trei puncte de mai sus. 5) publicarea registrului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii si detinator de certificate emise de ANCOM precum si publicarea registrului radioamatorilor romani autorizati (callbook). Utilizarea spectrului radio Documentul care sta la baza gestionarii spectrului radio in Romania este Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio (TNABF), care cuprinde informatii privind: -    atribuirile benzilor de frecvente radio pe servicii de radiocomunicatii, comparativ la nivel mondial, european si national; -    desemnarile benzilor de frecvente radio pentru sistemele de radiocomunicatii paneuropene si pentru diverse sisteme sau aplicatii a caror utilizare este armonizata la nivel european, comparativ la nivel european si national; -    alte aplicatii posibile in diferite benzi de frecvente radio; -    reglementarile si normele tehnice aplicabile in Romania pentru diferite benzi de frecvente radio; -    statutul de utilizare exclusiv sau partajat, guvernamental/neguvernamental, pentru fiecare banda de frecvente radio. Spectrul radio poate fi utilizat prin emisie sau prin receptie. Emisia in spectrul radio este posibila numai in baza unei licente de utilizare a frecventelor radio sau a unei licente de emisie, dupa caz, eliberate de ANCOM, cu exceptia anumitor categorii de frecvente a caror utilizare este libera, exceptata de la licentiere, pentru anumite tipuri de aplicatii si cu respectarea restrictiva a anumitor parametri tehnici si operationali (pentru mai multe detalii consultati sectiunea „Echipamente”). Receptia in spectrul radio este libera cu exceptia anumitor cazuri precizate in procedura de licentiere a drepturilor de utilizare a spectrului radio, cazuri in care este necesara licenta de utilizare a frecventelor radio emisa de ANCOM (in scopul asigurarii protectiei radioelectrice pentru receptiile respective). In Romania, licenta de utilizare a frecventelor radio se poate obtine prin procedura de incredintare directa sau prin procedura de selectie competitiva sau comparativa. Licentele de emisie se acorda prin procedura de incredintare directa titularilor de licente audiovizuale emise de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), acestea din urma fiind acordate prin concurs de catre CNA. Procedura de emitere prin incredintare directa a licentelor de utilizare a frecventelor radio si a autorizatiilor de asignare a frecventelor anexe la licente, precum si situatiile sau cazurile in care se aplica procedura de selectie pentru emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radio se pot consulta in decizia 658/2005. Procedura de emitere a licentelor de emisie si a autorizatiilor tehnice de functionare, anexe la licente, poate fi consultata in decizia 385/2005. Operatorii de radiocomunicatii trebuie sa utilizeze in mod eficient si rational spectrul radio, fara producerea de perturbatii prejudiciabile in detrimentul altor utilizatori legali ai spectrului radio. ANCOM asigura aceste deziderate prin impunerea de conditii tehnice si operationale in licente si de parametri tehnici si operationali in autorizatiile anexe la licente. Titularii de licente de utilizare a frecventelor radio si titularii de licente de emisie datoreaza catre ANCOM tariful anual de utilizare a spectrului radio. Receptia undelor radio nu este supusa tarifarii. Detalii privind procedura de tarifare si lista tarifelor de utilizare spectru in vigoare pot fi consultate in decizia 686/2005. Solicitantii de licente de utilizare a frecventelor radio sepot afla intr-una din urmatoarele situatii: -    au calitatea de furnizori de retele publice si/sau de servicii de comunicatii electronice (dupa cum este cazul pentru: serviciul de radiodifuziune sonora si televiziune, unele tipuri de retele in serviciile: mobil terestru (de exemplu, retele de telefonie mobila celulara), fix (de exemplu, retele punct-multipunct pentru transmisii de date), fix prin satelit, mobil prin satelit), -    intentioneaza sa utilizeze spectrul radio pentru uz propriu (valabil pentru oricare din serviciile de radiocomunicatii din nomenclatorul UIT), si prezinta o justificare pertinenta in acest sens, cu privire la imposibilitatea de asigurare a nevoilor lor de comunicatii prin alte mijloace/tehnologii care nu utilizeaza spectrul radio, -    sunt nevoiti sa utilizeze spectrul radio pentru realizarea unor activitati sau pentru indeplinirea unor atributii specifice din alte domenii decit comunicatiile electronice, care insa - prin natura lor - nu se pot realiza/indeplini decit prin utilizarea spectrului radio (exemple in acest sens: radiocomunicatii in serviciile mobil maritim si mobil aeronautic, serviciile de radiolocatie si de radionavigatie aeronautica si maritima). Solicitantii de licente de emisie pot fi numai detinatorii de licente audiovizuale eliberate de CNA. Personalul operator al statiilor de radiocomunicatii se supune unei proceduri de certificare dar numai in cazul serviciilor de radiocomunicatii: mobil maritim si mobil maritim prin satelit, pe caile de navigatie interioara, mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, precum si in anumite situatii in cazul serviciului mobil terestru. Pentru detalii privind procedura de certificare a personalului operator si continutul-cadru al programelor analitice de examinare in vederea certificarii, competentele titularilor de certificate de operator precum si obligatiile acestora, va rugam sa consultati decizia 699/2005. Pentru detalii, puteti consulta sectiunea Operatori Radio. Radioamatorii reprezinta, in orice tara, o categorie aparte de utilizatori de spectru radio. O atentie speciala este acordata acestora si in Romania. Normele si conditiile tehnice privind utilizarea de catre radioamatori a spectrului radio, procedura de certificare a radioamatorilor si continutul-cadru al programelor analitice de examinare in vederea certificarii, procedura de autorizare a statiilor de radiocomunicatii in serviciu de amator precum si regulile dupa care radioamatorii isi desfasoara activitatea pot fi consultate in decizia 660/2005. Pentru detalii, puteti consulta sectiunea Radioamatori. Activitati pe plan international ale ANCOM in domeniul spectrului radio In vederea indeplinirii in bune conditii a obiectivului de administrare a spectrului radio in Romania, ANCOM este preocupata permanent de evolutia acestei problematici la nivel international, de evolutia tehnologiilor in domeniul radiocomunicatiilor si este angrenata in dezbaterile actuale de idei pe teme de convergenta a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, de utilizare cat mai eficienta a spectrului radio, de convergenta a tehnologiilor in domeniul radiocomunicatiilor, dezbateri in cadrul carora se prefigureaza noi tendinte si concepte cu relevanta pentru domeniul spectrului radio, in general, si pentru administrarea acestuia, in special. In acest sens, ANCOM pregateste pozitii nationale si participa la activitati de management al spectrului radio la nivel international si colaboreaza cu institutii si organizatii internationale din domeniul radiocomunicatiilor. Astfel, ANCOM participa la reuniunile organismelor si organizatiilor internationale ale caror atributii si activitati vizeaza exclusiv domeniul comunicatiilor electronice (Coferinta europeana a administratiilor de posta si telecomunicatii – CEPT, Uniunea internationala de teleconmunicatii – UIT) sau includ si domeniul comunicatiilor electronice (Uniunea europeana – UE, Organizatia maritima internationala – IMO, Organizatia aviatiei civile internationale – ICAO, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord – NATO). Aceasta activitate se materializeaza prin: - pregatirea pozitiei nationale cu privire la problemele ce se discuta in cadrul reuniunilor plenare precum si ale comitetelor, grupurilor si subgrupurilor de lucru din cadrul organismelor si organizatiilor internationale amintite, si agreerea acesteia cu MCSI, - participare nemijlocita la reuniunile plenare si ale comitetelor, grupurilor si subgrupurilor de lucru din cadrul organismelor si organizatiilor internationale amintite, in cadrul carora sustine pozitia nationala si acorda suport tehnic de specialitate pentru MCSI, care detine functia de reprezentare in cadrul organismelor si organizatiilor internationale in care Romania este membra. Aceasta activitate se fructifica, printre altele, astfel: 1) la nivel UIT, in semnarea si aplicarea diferitelor acorduri internationale la care Romania este parte: - acte finale ale conferintelor mondiale de radiocomunicatii (care actualizeaza permanent Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT), - acte finale ale conferintelor plenipotentiare (care actualizeaza permanent Constitutia si Conventia UIT), - acorduri regionale de radiocomunicatii si planuri asociate de alocari de canale, in special pentru serviciile: radiodifuziune sonora si televiziune (Stockholm 1961 – ST61, Geneva 1975 – GE75, Geneva 1984 – GE84, Geneva 2006 – GE06), radiodifuziune prin satelit (apendicele 30 al Regulamentului radiocomunicatiilor al UIT), fix prin satelit (apendicele 30A si 30B alel Regulamentului radiocomunicatiilor al UIT), precum si in rezolutii, recomandari si rapoarte cu aplicabilitate la nivel international. 2) la nivel CEPT, in semnarea si aplicarea diferitelor acorduri regionale la care Romania este parte: - aranjamentul regional Wiesbaden 1995, revizuit la Constanta in 2007 – Wi95revCO07, - aranjamentul regional Maastricht 2002, revizuit la Constanta in 2007 – Ma02revCO07, precum si in decizii, recomandari si rapoarte cu aplicabilitate la nivelul membrilor CEPT. ANCOM coopereaza indeaproape cu autoritatile de reglementare din alte tari cu competente in domeniul radiocomunicatiilor. In acest sens, ANCOM participa la reuniuni bilaterale si multilaterale de coordonare a utilizarii frecventelor radio, preponderent in zonele de frontiera dar si in afara acestora, in diferite servicii de radiocomunicatii: mobil terestru, radiodifuziune sonora si televiziune, fix, pe caile de navigatie interioara. Aceasta activitate se concretizeaza, printre altele, in semnarea si aplicarea unor acorduri regionale la care Romania este parte: - Acordul HCM (Vilnius, 2005) in serviciile mobil terestru si fix, - Aranjamentul regional RAINWAT (Basel, 2000), in serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, - acorduri multilaterale sau bilaterale cu tarile vecine, in urmatoarele servicii de radiocomunicatii: mobil terestru, fix, radiodifuziune sonora si televiziune.